Nazwiska lubelskich dzielnic

Oskar Kolberg był znanym polskim etnografem i dokumentalistą dawnych zwyczajów i obrzędów.

Skarb na Czubach

Wtedy to jeszcze nie były Czuby, lecz wieś Rury Bonifraterskie. Jeden z jej gospodarzy – Jan Powerski –  nieopodal torów (dziś mogło to być osiedle Widok) – odnalazł w 1928 roku drewniane naczynie w formie małej beczki.

Najważniejsze odkrycia archeologiczne na terenie Lublina

Odkrycia archeologiczne są nieprzebranym źródłem informacji o danej epoce, historii czy kulturze zbiorowości.