Nazwiska lubelskich dzielnic

Oskar Kolberg był znanym polskim etnografem i dokumentalistą dawnych zwyczajów i obrzędów.

Sławin

Sławin był w XIII wieku osadą rycerską, należącą do protoplastów rodu Firlejów – Ostasza i Dzierżka z Bejsc herbu Lewart.

Sławin i Sławinek – nazwy podobne, osady różne.

Wielokrotnie w wywiadach słyszymy wiadomość, że Sławin i Sławinek to ta sama dzielnica.