Wiele osób poszukujących pracy zna adres Niecała 14. To współcześnie nasz Miejski Urząd Pracy.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie powstało w 1906 roku. Miało ono za zadanie krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży.

10 sierpnia 1946 roku ulica Nowa stała się świadkiem krwawej sceny. Ok. 10 przed południem w barze „Sezam”, znajdującego się w pobliżu targowiska miejskiego siedziało 5 podejrzanych ludzi.

Granat P-42 – pod takim kryptonimem funkcjonowała domowej produkcji broń produkowana również w miejskich zakamarkach okupacyjnego Lublina. 

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości władze miejskie nie podejmowały się uruchomienia komunikacji autobusowej ze względu na trudności gospodarcze oraz z uwagi na czynione od roku 1919 starania w sprawie budowy tramwajów elektrycznych.

Obecnie mamy dość gorączkowy okres przygotowań do jednego z najważniejszych Świąt roku liturgicznego oraz Sylwestra.

Księgarnia Kazimierza Kotlarskiego została założona w 1916 roku. Od tamtej pory rozwijała się dość powoli. Sprzedawała podręczniki szkolne, bruliony, farby, cyrkle, ołówki i tym podobne rzeczy.

W bieżącym miesiącu trwają prace modernizacyjne w Kaplicy Św. Trójcy. Jak donoszą czołowe lubelskie dzienniki, w tym czasie dokonano zadziwiającego odkrycia.

Późno jesienną porą oczom naszym ukazała się nowa szata kościoła OO. Kapucynów.

Dzisiaj jest tutaj plac, który często jest miejscem spotkań „pod PDTem”, a w głębi stoi budynek dawnego Powszechnego Domu Towarowego. Hotel Wiktoria istniał obok kościoła św. Piotra i Pawła do pierwszych lat po II wojnie światowej.

Kaplica Świętej Trójcy jest najcenniejszym zabytkiem sztuki średniowiecznej w Lublinie. Źródła pisane po raz pierwszy wspominają o niej w 1326 roku.

Z historią dzisiejszego liceum im. Jana Hetmana Zamoyskiego, nierozerwalnie związane są dzieje szkoły im. Stanisława Staszica.

Około 1874 roku znana lubelska pani fotograf Wanda Chicińska (1850-1938) stworzyła album składający się z widoków Lublina.

Historia tytułowej lubelskiej loży zaczyna się w Paryżu. Tam w 1908 roku Jan Hempel znany literat i publicysta, na studiach poznaje Stefana Żeromskiego.

15 sierpnia 1317 roku doszło do podpisania aktu lokacji miasta na prawie magdeburskim. Tym samym został zatwierdzony program przebudowy Lublina.

Sierpień 2017 roku obfitował w wydarzenia związane z 700 urodzinami Lublina.

W odległych wiekach wiara w czary szerzyła się po wielu miastach polskich. Nie inaczej było w Lublinie, o czym pisał Jan Riabinin w 1936 roku.

W 16 marca 1917 roku powstało Towarzystwo „Pogotowie Ratunkowe w Lublinie” z inicjatywy majora Mariana Burzmińskiego, Polaka, Komisarza Rządowego władz austriackich. Siedzibą nowo-powstałej instytucji był Magistrat Miasta.

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Carnavalu Sztukmistrzów w Lublinie. Pokazy akrobatów znów uświetnią podniebne widoki Starego Miasta.

Powstanie kościoła Bernardynów wiąże się z legendą spisaną ze starych ksiąg i przekazów ustnych mieszkańców Koziego Grodu.