W numerze 26 „Naszego Przeglądu Ilustrowanego” z 1930 roku znajduje się ciekawa fotografia z uroczystości otwarcia Szkoły Talmudycznej w Lublinie.

Wiadomość taką w 1914 roku podał „Tygodnik Ilustrowany”, zamieszczając dwa zdjęcia z połowy trasy.

Już w tym miesiącu zwykliśmy pisać o nowym przybytku sztuki teatralnej, który przy ulicy Namiestnikowskiej, a dziś Narutowicza swoje mury otworzył w 1886 roku.

Niezmiernie nam miło jest państwa powiadomić, że redakcja nasza kontakt z rodziną pana Bolesława Michonia nawiązała za pośrednictwem społecznościowej strony Facebook.

Lubelscy jezuici swoje kalendarze drukowali w latach 1740-1763.

Pan Maciej Łukowski do naszej redakcji 5 nieznajomych nam zdjęć z wystawy rolniczej w Lublinie nadesłał. 

Jeszcze w czasie wojennej zawieruchy wydrukowano pierwszy numer Sztandaru Ludu.

Niezmiernie miło jest nam Państwa powiadomić, że redakcja nasza na kolejną odkrywkę z historii naszego miasta napotkała.

W tym miesiącu obchodzimy obchód 95-tej rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Przed wybuchem powstania listopadowego szpital wojskowy dla stacjonującego garnizonu znajdował się w jednym z budynków popijarskich (obecnie Narutowicza 2).

Dowiedziawszy się o tem, 11-go marca Kreutz powtórnie podstąpił pod Lublin. 

Po upadku powstania styczniowego wszystkie miasta w Królestwie Polskim zostały pozbawione samorządu miejskiego.

Zapraszamy państwa na niezwykłą  podróż w przeszłość. Cofnijmy się do roku 1852, kiedy słynny artysta Adam Lerue przemierzał lubelskie ulice. Swoją wędrówkę zacznijmy w okolicy drewnianego mostu na Bystrzycy, przez który biegnie trakt zamojski.