bloki – jeden kolejowy, bloki policyjne i wojskowe – na Herbowej

skrót, inna nazwa osiedla Widok