krzaki między Pagi a Wydziałem Artystycznym UMCS, studencki skrót

targ przy Wileńskiej

Park Akademicki

na Pekawuenach – na Głębokiej

długi blok przy ulicy Głębokiej 8 (oddany w 1967 roku wtedy przy Al. PKWN 8); nazywano też tak blok przy Pana Balcera

Plac zabaw na os. Adama Mickiewicza

Politechnika Lubelska

rzeźba – róg Filaretów i Kazimierza Wielkiego

to wąwóz od Kazimierza Wielkiego w stronę Zana. Sam krzyż stoi dumnie po dziś dzień między blokami przy Kazimierza Wielkiego.

to domki jednorodzinne na os. Piastowskim.