krzaki między Pagi a Wydziałem Artystycznym UMCS, studencki skrót

targ przy Wileńskiej

Park Akademicki

na Pekawuenach – na Głębokiej

długi blok przy ulicy Głębokiej 8 (oddany w 1967 roku wtedy przy Al. PKWN 8); nazywano też tak blok przy Pana Balcera

Plac zabaw na os. Adama Mickiewicza