mogący wiele objąć, np. „bierna łyżka” (Głusk);

Podziel się