być z kimś w kompanii, kolegować się (Głusk);

Podziel się