„Po podsieniu, po podzieleniu ptaseńkowie śpiewaju” pieśń weselna (Ponikwoda); wschodzenie roślin na wiosnę (przyp. red.);

Podziel się