radzi, od rad: „Cyście nam redzi, cześnie nie redzi” pieśń (Jakubowice);

Podziel się