„Ona siedzi między wami, * Jak roztropysz rozczeprany”, pieśń (Jakubowice);

Podziel się