zmuszać: „ ja ciebie za niego nie siłowała”, (Głusk);

Podziel się