gniewać się: „Zacon tatuś na mać sromać”, pieśń (Jakubowice);

Podziel się