naprawdę, naumyślnie: „niby w rzecy poseł na grzyby”, (Ponikwoda);

Podziel się