wałkonić  – podwałczyć, nie wymawiać głoski ł; „w Skrzynicach wałkują (wałkonią), mówią bylo”, (Abramowice);

Podziel się