ujmować się: „Zdym ze sie, bracisku, * Za siostrzycku, śmiele”, (Ponikwoda);

Podziel się