Agroturystyka w Uniszowicach pod Lublinem

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Uniszowice, malownicza wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, gminie Konopnica, posiada bogatą historię ściśle związaną z Lublinem. Przedstawiając jej historię, warto zacząć od średniowiecza.

Średniowiecze i Wczesna Historia
Pierwsze wzmianki o Uniszowicach pochodzą z roku 1409, kiedy to wieś notowana była jako „Unessouice” lub „Wnessouice”. W kolejnych stuleciach nazwa wsi ewoluowała przez „Vnessow”, „Vnessouicze” (1416), „Wnyeschowycze”, „Vneschouicze” (1443) do „Unyaschowycze” w latach 1470-80, aż do dzisiejszej nazwy Uniszowice.

W XVI wieku Uniszowice stanowiły własność szlachecką w powiecie lubelskim. Według zapisków Długosza, wieś była wówczas własnością rodziny Unieszowskich, herbu Rawa, z Janem Unieszowskim jako dziedzicem w 1542 roku.

Zmiany Własnościowe w XVIII i XIX Wieku
Na przełomie XVIII i XIX wieku, Uniszowice, lub część wsi, stały się własnością Ignacego Morawickiego, sędziego i obywatela Lublina, nobilitowanego w Rzeczypospolitej Polskiej w 1792 roku. W 1806 roku majątek przeszedł na własność Ludwiki Rozenbuszowej, co potwierdzają metryki parafialne w Konopnicy z tego okres.

Dane Demograficzne i Gospodarcze z XIX i XX Wieku
Według „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego” z 1892 roku, Uniszowice obejmowały wówczas wieś i folwark o powierzchni 682 morgów. W 1875 roku w Uniszowicach znajdowało się 17 osad i 27 mórg gruntu. Spis z 1827 roku wykazał w Uniszowicach 12 domów i 137 mieszkańców, a spis powszechny z 1921 roku odnotował w kolonii Uniszowice 29 domów i 232 mieszkańców, natomiast we wsi Uniszowice – 14 domów i 87 mieszkańców.

Współczesność Uniszowic
Współcześnie Uniszowice są sołectwem gminy Konopnica. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, wieś liczyła 699 mieszkańców.

Podsumowując, Uniszowice to wieś o bogatej historii, której losy były ściśle powiązane z historią Lublina. Od wczesnych wzmianek w średniowieczu, poprzez zmiany własnościowe i demograficzne w okresie nowożytnym, aż do współczesności, wieś ta odzwierciedla zarówno lokalne, jak i szersze zmiany historyczne regionu lubelskiego. Warto ją odwiedzić, zatrzymując się w Agroturystyka Słoneczny Dom.

Polecane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *