to ulica Pasieczna prowadząca dalej do Alei Kraśnickiej. Nazwa pochodzi od niejakiego Tatary, którego pole wywłaszczono pod tę drogę.

Wojewódzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji. Potem MOSiR, ale wciąż starsi używają formy Wostiw.

Zalew Zemborzycki

część osiedla Nałkowskich budowana na samym początku; bloki w pobliżu kościoła pw. Miłosierdzia Bożego

potoczna nazwa os. Medalionów

górka usypana z ziemi z budowy bloków przy Nałkowskich 118.

tak KUL-owcy nazywają pomnik na dziedzińcu Gmachu Głównego

plac Kaczyńskiego

stragany z kwiatami pod głównym budynkiem Sądu Okręgowego

Zegar nad Zegarmistrzem przy ul. Chopina.

budynek Centrum Kultury

to nazwa „krzaków” pomiędzy hotelem Mercury a placem przed CSK

topola czarna, jeszcze niedawno było to charakterystyczne miejsce spotkań na Placu Litewskim.

tak mówiono na dzisiejsze CSK w stanie surowym. Budynek teatru zaczęto budować w latach 70. I budowę tą przerwano i tak został moloch okrzyknięty tym tytułem. Dzisiaj CSK nie odżegnuje się od tej nazwy.

miejsce, gdzie było słynne kino przy Peowiaków

Leszczyńskiego 60

pomiędzy szkołami Staszica i Sobieskiego

mix dawnej i obecnej nazwy ulicy Świętoduskiej z dawną Hanki Sawickiej