bloki – jeden kolejowy, bloki policyjne i wojskowe – na Herbowej