stragany z kwiatami pod głównym budynkiem Sądu Okręgowego