Zegar nad Zegarmistrzem przy ul. Chopina.

Podziel się