tak KUL-owcy nazywają pomnik na dziedzińcu Gmachu Głównego