Granat P-42 – pod takim kryptonimem funkcjonowała domowej produkcji broń produkowana również w miejskich zakamarkach okupacyjnego Lublina. 

22 lipca 1944 r. kawalerzyści radzieccy 7 korpusu kawalerii gwardii „wyzwolili” Chełm Lubelski i tego samego jeszcze dnia rozpoczęło się uderzenie w kierunku Lublina.

14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej, rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych – gen. Władysława Sikorskiego został przemianowany na Armię Krajową.