Historia Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego sięga 1907 roku.

Długo trwały przymiarki, aby na nowo-utworzonym miasteczku akademickim powstała biblioteka, dzięki której studenci mogliby kształcić się na odpowiednim poziomie.