„Lublinianie. Wszyscy do kopania rowów przeciwlotniczych! Zapewniamy obronę bezbronnej ludności na wypadek bombardowania!”