Trudne były pierwsze lata powojennej Polski, ale trzeba podkreślić dość wybitną organizację studentów KUL-u.