27 lipca 1944 r. powołano organizację naftową pod nazwą Polski Monopol Naftowy i był to jednocześnie początek działalności Centrali Produktów Naftowych, czyli popularnego przez lata CPN-u.