Informację o tym zdarzeniu znaleźliśmy w jednym z numerów „Głosu” – tygodnika literacko-społeczno-politycznego.