Każda dzielnica miasta naszgo kryje za sobą ważne wydarzenia z przeszłości.