19 marca 1920 roku w Lublinie odbyły się specjalne uroczystości z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.