24 marca 1941 roku Gubernator Dystryktu Lubelskiego –  Ernst Emil Zorner wydał zarządzenie o wydzieleniu Getta w historycznej dzielnicy żydowskiej na Podzamczu.