Historia naszej lubelskiej ziemi w wielu dziedzinach życia pozostaje nieodkryta. Mam dla Was nową informacyjną cegiełkę z historii Fabryki Samolotów Plage i Laśkiewicz w Lublinie.

Jak donosiła prasa, a w szczególności „Ilustrowany Kuryer Codzienny” i „Kurier Wileński”, Marszałek Józef Piłsudski 9 sierpnia 1924 roku nasz gród odwiedził.