W ostatnim czasie niepokojące dochodzą do nas sygnały o polityce naszego Magistratu.