Wieżę Trynitarską i Rynek łączy uliczka, która ma niezwykłego patrona.