Najwyraźniej do końca lat 20. zakłady fotograficzne funkcjonowały bez używania oświetlenia elektrycznego.

Fotografie wykonał Ludwik Hartwig w 1925 roku do 10 numeru „Przeglądu Lubelsko-Kresowego”.

Na gruncie lubelskim, w ciągu dwóch lat do pierwszego rzędu zakładów graficznych wysunęła się Drukarnia „Sztuka”, mieszcząca się przy ul. Kościuszki Nr. 8.