Główny wpływ na rozwój miasta miały decyzje polityczne, które miały źródło w ideologii państwowej i centralnym planowaniu gospodarki krajowej.

W 1967 roku władze miejskie zainicjowały konkurs zamknięty na projekt koncepcyjny centrum miasta, jak i również projekt realizacyjny fragmentu centrum między ulicami Krakowskie Przedmieście, Chopina, Okopową i Hempla.