Od późnego średniowiecza na lubelskich ulicach rozwijał się handel przeróżnymi artykułami.