Istnieje domniemanie, że słynny kronikarz polski Jan Długosz przebywał wraz z synami Kazimierza Jagiellończyka w murach Zamku Lubelskiego w latach 1473 – 1476.