Podczas naszych poszukiwań natrafiliśmy na jeden z numerów czasopisma „Kłosy”, w którym opisano naszą Bramę Krakowską.

Czechów pojawia się w źródłach w roku 1326 w sumariuszu dokumentów dominikanów lubelskich jako „villa Czechówka”.