W okresie działań wojennych miasto poniosło ogromne straty w drogach, chodnikach i mostach. W 1944 roku na ogólną powierzchnię bruków 435.000 m2, zniszczeniu uległo 60 procent, a na ogólną powierzchnię chodników powyżej 180.000 m2, zniszczeniu uległo 70 procent.