Przeszło rok temu, w numerze listopadowym, donosiliśmy o prawdopodobieństwie, iż straż pożarna w Głusku (dawniej miasteczku, dziś dzielnicy Lublina) istniała już w 1862 roku.

Każda dzielnica miasta naszgo kryje za sobą ważne wydarzenia z przeszłości.