Ściany kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej przy obecnej ulicy Narutowicza były ozdobione malowidłami.