20 lutego 1915 roku, przy ulicy Skibińskiej otwarto bezpłatny „ambulans”.