Pod koniec XIX wieku doktor Władysław Olechnowicz dokonywał archeologicznych poszukiwań w obrębie Lublina jak i w jego okolicach.