15 sierpnia 1317 roku doszło do podpisania aktu lokacji miasta na prawie magdeburskim. Tym samym został zatwierdzony program przebudowy Lublina.

Sierpień 2017 roku obfitował w wydarzenia związane z 700 urodzinami Lublina.