Historia tytułowej lubelskiej loży zaczyna się w Paryżu. Tam w 1908 roku Jan Hempel znany literat i publicysta, na studiach poznaje Stefana Żeromskiego.

Na pierwszą ćwierć XIX wieku przypada powstanie w Lublinie ruchu wolnomularskiego.