Wielokrotnie w wywiadach słyszymy wiadomość, że Sławin i Sławinek to ta sama dzielnica.