29 czerwca 1894 roku doszło do nadzwyczajnego wydarzenia.