Tuż po przewrocie majowym, 29 czerwca 1926 roku, w „Ziemi Lubelskiej” ukazano zatrważający obraz organizacji faszystowskiej w naszym mieście.

Niegdyś na naszym placu Litewskim stał sobór, który powstał w 1891-ym roku