Od kwietnia trwają prace nad przebudową Placu Litewskiego.